PRZEDSZKOLE 147

Prowadzimy diety dla dzieci z alergią pokarmową oraz wegetarian.
Przedszkole nr 147 w Warszawie.…  
 mgr Dorota Gabriela Kowalczyk - dyrektor przedszkola
 Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku:pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna;
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie na kierunku: wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną;
Studium Nauczycielskiego w zakresie: wychowanie przedszkolne.
 
NAUCZYCIELE:
 
Grupa I
 
p. mgr Dorota Gabriela Kowalczyk - Dyrektor Przedszkola , nauczyciel dyplomowany
 
p. mgr Anna Balcerzak - nauczyciel
 
p. Małgorzata Nowosielska - pomoc nauczyciela
p. Urszula Lewandowska - woźna 
 
Grupa II

p. mgr Maria Mika - Girtler - nauczyciel
p. Teresa Rocka - nauczyciel
p. Katarzyna Żelazek - woźna
 
Grupa III
  
   p. mgr Monika Kruszewska - Marzec - nauczciel
p. mgr Agnieszka Malinowska - Mosiej - nauczyciel
p. Elżbieta Januszewska - woźna 
 
Grupa IV
  
p. mgr Anita Wiszniewska - nauczyciel
p. Zofia Łopata - woźna
 
 p. Renata Bryła - kierownik gospodarczy
 
 
WSZYSCY NAUCZYCIELE SYSTEMATYCZNIE DOSKONALĄ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
NA KURSACH, WARSZTATACH
ORAZ KONFERENCJACH, A ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI WDRAŻAJĄ
W CODZIENNEJ PRACY ZE SWOIMI WYCHOWANKAMI.

Wspierane przez Hosting o12.pl