PRZEDSZKOLE 147

Prowadzimy diety dla dzieci z alergią pokarmową oraz wegetarian.
Przedszkole nr 147 w Warszawie.…  
Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r.
jest podstawowym aktem prawnym regulującym prawa dziecka w świecie.Polska podpisała Konwencję 1990 r.,
a ratyfikowała 1991 r., obowiązuje ona od 7 lipca 1991 r.
 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet
 
 
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl