PRZEDSZKOLE 147

Prowadzimy diety dla dzieci z alergią pokarmową oraz wegetarian.
Przedszkole nr 147 w Warszawie.…  
PRZEDSZKOLE Nr 147
  
jest przedszkolem samorządowym.
  
  
           Mieści się w budynku wolnostojącym, otoczonym dużym ogrodem.  
Wyposażenie ogrodu sprzyja różnym formom aktywności ruchowej, zachęca do obserwacji przyrodniczych, ułatwia relaks i dobrą zabawę.  Wszyscy, którzy nas odwiedzają zauważają panujący tu spokój, brak gwaru ulicy i miejskich spalin.

      Dojazd do przedszkola jest bardzo łatwy, zarówno komunikacją miejską, jak i własnym transportem.  W przedszkolu znajdują się 4 sale. Sale dzieci najmłodszych 3 i 4 letnich mają integralne szatnie, znajdujące się przed wejściem do sali. Każda sala posiada własną łazienkę, dostosowaną do wieku dzieci . Łazienki są nowoczesne, całościowo odremontowane, co sprzyja kształtowaniu u dzieci nawyków higieniczno – kulturalnych. Sale dzieci wyposażone są estetycznie i funkcjonalnie. Zabawki, kąciki tematyczne oraz gry dydaktyczne zachęcają do inicjowania wielu ciekawych zabaw, rozwijają wyobraźnię i zainteresowania naszych przedszkolaków. W każdej sali znajduje się kącik książek, który uczy zasad korzystania z literatury a także zachęca do częstego czytania – najpierw przez nauczycielki a potem samodzielnego.
      Gdy jest bardzo brzydka pogoda, proponujemy dzieciom zabawy ruchowe  na sali gimnastycznej lub sali grupowej, które zaspokoją potrzebę aktywności. Jednak najczęściej nad Przedszkolem świeci słońce!    
      Przedszkole dysponuje dużą, słoneczną salą gimnastyczną. Tu odbywają się wszystkie zabawy ruchowe, gimnastyka korekcyjna, rytmika, tańce, karate oraz imprezy, występy i spotkania okolicznościowe. Posiada także własną kuchnię, która oferuje zdrowe i urozmaicone posiłki a przede wszystkim dostosowuje je do potrzeb dzieci – diety ( bezglutenowa, bezmleczna, wegetariańska i inne ).
  
    Nadrzędnym celem działania naszego przedszkola jest bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci. Dlatego drzwi są zawsze zamknięte. Wejście jest możliwe tylko po połączeniu się przez domofon z pracownikiem placówki lub wpisaniu kodu do drzwi różnego dla każdej grupy i cyklicznie zmienianego. Dzięki temu nie ma możliwości dostania się na nasz teren osób niepowołanych. W czasie odbierania dzieci z przedszkola nad bezpieczeństwem czuwa p. Basia – szatniarka. Dzieci mogą być odebrane przez rodziców lub osoby upoważnione wskazane przez rodziców na piśmie.

    Nasze Przedszkole jest miejscem bezpiecznym, przyjaznym dziecku i otwartym na współpracę z rodzicami.
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl