PRZEDSZKOLE 147

Prowadzimy diety dla dzieci z alergią pokarmową oraz wegetarian.
Przedszkole nr 147 w Warszawie.…  

                                                                                 OPŁATY

Płatności za przedszkole możemy dokonać w formie GOTÓWKOWEJ lub BEZGOTÓWKOWEJ (tj. przelewem) zawsze
do 10-go każdego miesiąca. Rodzice, którzy  zdecydowali dokonać płatności w formie bezgotówkowej muszą zgłosić
to do pani intendentki w celu wypełnienia deklaracji, zaś rodzice dokonują płatności gotówką w wyznaczonych.


Opłatę za pobyt po godzinie 13.00 wnosimy na konto: 59103015080000000550546078


Opłata za żywienie : 4 posiłki ( śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek ) 8 zł/dzień

wnosimy na konto: 37103015080000000550546086

Opłata za ubezpieczenie : 42 zł jednorazowo.


Darowizna na rzecz RADY RODZICÓW według Deklaracji/ miesięcznie wnosimy na konto: 48102010680000110200003137

W tytule proszę wpisać IMIĘ i NAZWISKO dziecka, która grupa,  za co opłata. W odbiorcy wpisujemy PRZEDSZKOLE NR 147

Wspierane przez Hosting o12.pl