PRZEDSZKOLE 147

Prowadzimy diety dla dzieci z alergią pokarmową oraz wegetarian.
Przedszkole nr 147 w Warszawie.…  

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU
 
7.00-8.50 Przyprowadzanie dzieci, aktywność własna dzieci, zajęcia i zabawy wspierające rozwój, praca indywidualna i wyrównawcza.
 
8.50-9.00 Czynności higieniczno-sanitarne przed śniadaniem.
 
9.00-9.30 Śniadanie.
 
9.30-10.30 Zajęcia programowe : dydaktyczno -wychowawcze.
 
10.30-11.00 Zabawy spontaniczne. Aktywność twórcza dzieci.
 
11.00-12.15 Pobyt w ogrodzie, spacery, wycieczki /Zajęcia na sali gimnastycznej.
 
12.15-12.30 Czynności higieniczno-sanitarne przed obiadem.
 
12.30-13.00 Obiad.
 
13.00-14.30 Zajęcia o charakterze relaksacyjnym (oddział I i II leżakowanie), popołudniowe zajęcia programowe, dodatkowe zajęcia wybrane przez rodziców.
 
14.30-14.40 Przygotowanie do podwieczorku.
 
14.40-15.00 Podwieczorek.
 
15.00-17.30 Odbieranie dzieci, praca indywidualna z dziećmi (profilaktyczna, kompensacyjna, korekcyjna), swobodna aktywność dzieci. 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl