PRZEDSZKOLE 147

Prowadzimy diety dla dzieci z alergią pokarmową oraz wegetarian.
Przedszkole nr 147 w Warszawie.…  

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

23 luty 2018 r. – 1 marca 2018 r.:

 potwierdzanie kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko.

2 marca 2018 ( godz. 13.00 ) – 18 marca 2018 ( godz. 20.00 ):

Zapisy w SYSTEMIE – rodzice dzieci urodzonych w latach 2015-2012 i dzieci z odroczonym, obowiązkiem szkolnym wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie.

2 marca 2018 – 19 marca 2018 do godz. 16.00:

W przedszkolu pierwszego wyboru rodzice składają podpisany wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria.

2 marca 2018 – 22 marca 2018 :

Na żądanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej rodzice składają dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte

20 kwietnia 2018 godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

20 kwietnia 2018 r. od godz. 13.00 – 27 kwietnia 2018 do godz. 16.00:

Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do przedszkola do której dziecko zostało zakwalifikowane.

7 maja 2018 godz. 13.00:

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

7 maja 2018 r. – 4 czerwca 2018 r.

Procedura odwoławcza.

13 czerwca 2018 r. godz. 16.00:

Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach.

13 czerwca 2018 – 18 czerwca 2018:

Zapisy w SYSTEMIE – rodzice wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie.

13 czerwca 2018 o godz. 16.00 – 19 czerwca 2018 do godz. 16.00:

W przedszkolu pierwszego wyboru rodzice składają podpisany wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria.

22 czerwca 2018 r. godz. 13.00:

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

22 czerwca 2018 od godz. 13.00 – 28 czerwca 2018 do godz. 16.00:

Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

29 czerwca 2018 godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.


Wspierane przez Hosting o12.pl