PRZEDSZKOLE 147

Prowadzimy diety dla dzieci z alergią pokarmową oraz wegetarian.
Przedszkole nr 147 w Warszawie.…  
            
SZANOWNI RODZICE
Informujemy, że na mocy porozumienia zawartego przez Panią Dyrektor 
z Młodzieżowym Domem Kultury w  naszym przedszkolu od września odbywają się zajęcia
z umuzykalnienia i gimnastyki korekcyjnej.
 
Umuzykalnienie ( wtorek, piątek )
grupa I   - godz. 11.40. – 12.10
grupa II  - godz. 12.10. – 12.40.
grupa III - godz. 13.00.-  13.30.
grupa IV – godz. 13.30. –14.00.
 
Gimnastyka korekcyjna ( środa )
grupa I      - godz. 14.45. – 15.10.
grupa II     - godz. 14.25. – 14.45.
grupa III   -  godz. 13.50. – 14.20.
grupa IV   -  godz. 13.15. – 13.50.
 
Język angielski ( poniedziałek )
grupa I          - godz. 14.50. – 15.10.
grupa II       - godz. 14.30. – 14.50.
grupa III     - godz.  14.00.- 14.30.
grupa IV     - godz.  15.10. – 15.40.
Wspierane przez Hosting o12.pl